Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phương Trung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (4 bài)

Danh sách giáo viên năm học 2016 - 2017

TT Họ và tên Nữ Ngày tháng năm sinh Chức danh hiện tại Trình độ chuyên môn 1 (ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng) Trình độ chuyên môn 2 (ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng) Ngày tháng năm Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành Ngành 1 Ngành 2 Ngành 1 I. Cán bộ quản lý: 1 Phạm Thị Kim Hoa x 18 07 1965 Hiệu trưởng CĐ Toán KT ĐH Quản lý giáo dục 2 Nguyễn Thị Tâm x 12 04 ...

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu