Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CD_2.jpg CD.jpg CD.jpg CD.jpg Anh_CD.jpg Trai_dat_anh.jpg Sodomachdientronggiadinhchonhadandunganh2.jpg 59323699_293608614859832_4469330899359498240_n.jpg 59684093_2384727698452677_9122465469612163072_n.jpg 59397624_419621212160723_1420212545095991296_n.jpg 59603358_1497308203727667_4085974865981472768_n.jpg 48408438_2277749022512454_2983276299457396736_n.jpg 48413028_329263234334456_5098483538810896384_n.jpg 48416287_593759221073056_2795386577067442176_n.jpg 49014012_1968387546614839_3383256781143670784_n.jpg 48425868_2241981046120902_6675738337564688384_n.jpg 48425862_371644530260237_9178771528790048768_n.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phương Trung

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  bai tap unit 12 hay

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:48' 03-03-2016
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 1453
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 12 – LET’S EAT
  WHAT SHALL WE EAT?
  Đặt câu hỏi và trả lời với would like:
  Nam/ pineapple


  she/ have cucumber salad for dinner


  your brother/ something to drink


  they/ fried fish, boiled spinach and some potato soup


  you/ play some games of chess


  Hoa’ uncle/ some spinach and cucumber


  Dùng too hay either để điền vào chỗ trống.
  We often go swimming in the summer, and they
  She can speak English very well. I
  Nam didn’t come to the party last night, and Minh
  Hoa will buy some oranges and pineapples. I
  They don’t want to go out tonight, and we
  The pineapples aren’t ripe, and the bananas
  Nam is hungry and his friends
  Jane won’t come. Peter
  Hoa had a medical check-up yesterday morning. We
  He can’t swim and his brother
  Dùng so hay neither để điền vào chỗ trống.
  I ate bread and eggs for breakfast. ………………..I
  Hoa doesn’t like pork, and…………………..her aunt.
  Milk is good for your health. ………………….fruit juice.
  I didn’t see her at the party last night. ………………..we.
  These boys like playing soccer, and…………………..those boys.
  My father won’t go to Ha Noi, and………………..my mother.
  Nam can swim. ……………………Ba.
  The spinach isn’t fresh. …………………..the cabbages.
  You should drink a lot of milk, and……………………your brother.
  I don’t know how to cook. …………………….my sister.
  Hoàn thành đoạn văn sau đây bằng cách điền vào chỗ trống một từ:
  Yesterday, Hoa and her aunt went (1)……….the market. They wanted to (2)…………some meat, vegetables and fruit for their dinner. First, they went to the (3)…………..stall. There was a (4)………….selection of meat on the stall: chicken, pork and beef. Hoa doesn’t like pork and her aunt doesn’t (5)………… . So they bought some beef. Next. They went to the (6)………….stall. They bought some spinach and cucumbers. Hoa likes them and (7)………. Does her aunt. They are her aunt’s favorite vegetables. Finally, Hoa and her aunt stopped (8)…………a fruit stall. They wanted to buy a papaya and a pineapple, but they (9)……………ripe yet. Therefore, they bought (10)…………oranges instead.
  Questions:
  1.Where did Hoa and her aunt go yesterday?
  ……………………………………………………………………….
  2.What did they want to buy?
  ………………………………………………………………………
  3. What did they buy in the meat stall?
  …………………………………………………………………………
  4. What did they buy in the vegetable stall?
  ……………………………………………………………………….
  5. What did they buy in a fruit stall?
  ………………………………………………………………………
  OUR FOOD
  Cho dạng đúng của từ trong ngoặc:
  (Moderate)………… is very important.
  Vegetables often have (dirt)………… from the farm on them.
  You must wash the vegetables (careful)………….
  She never touches (healthy) food………….
  We must remember to eat (sensible)………….
  We shouldn’t eat much (fat)………… food and sugar.
  Điền vào chỗ trống các từ: a few, a little, much, many:
  1. There is only …………… milk in the refrigerator. Let’s buy some more.
  2. He drank too …………… beer last night.
  3. There were too …………… people in front of the theater.
  4. She has a lot of books, but only …………… books are interesting.
  5. You made so …………… mistakes in your writing.
  6. He never spends too ………… money on his vacation.
  7. I only have ………… beefsteak in my plate. Please give me more.
  8. Please wait a minute. I want to ask you …………… questions.
  Hoàn thành các câu với do, don’t, does, doesn’t, did, didn’t
  Her friends bought picture books, but she
  My mother didn’t watch the movie, but I
  Hoa likes carrots, but her uncle
  I don’t eat plenty vegetables, but my sister
  We know how to use a computer, but they
  My father doesn’t dink coffee, but my uncles
  His parents didn’t eat spinach, but he
  Ba does exercises every morning, but Nam
  Nối câu sử dụng các từ sau “so, too, either, neither”
  They can play volleyball. We can play volleyball.

  Mr. Tam won’t come to the party tonight. His wife won’t come to the party tonight.

  My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer.

  She is learning English. I am learning English.

  I’m not a doctor. They aren’t doctors.

   
  Gửi ý kiến

  Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung

  Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung